Menu

Gezond eten

gezondetenblog95's blog

Inzicht in de Generation Skipping Trust

In eenvoudige bewoordingen is een trust een ethische juridische relatie waarbij het juridische eigendom van onroerend goed wordt toevertrouwd aan een entiteit of persoon met een dubbele fiduciaire verantwoordelijkheid om het te kopen en in vertrouwen te houden ten behoeve van een ander. In tegenstelling tot een common law-huwelijk, hoeft een trust nooit te worden beëindigd. Een concessieverlener vertrouwt het beheer van zijn / haar nalatenschap totdat hij / zij arbeidsongeschikt wordt of overlijdt, waarna zijn / haar nalatenschap wordt overgedragen aan en wordt vastgehouden door een trustee in een standaard trustadministratieprocedure. Een testament-trust verschilt van een devise to trust doordat het document moet worden ingevuld in overeenstemming met de bepalingen van het betreffende document en dat het trust zelf niet kan worden gecreëerd of uitgevoerd totdat aan alle voorwaarden is voldaan die nodig zijn om hetzelfde te verlenen. Hoewel een testament kan worden ingetrokken, kan het niet worden teruggedraaid zonder de uitdrukkelijke afstandsverklaring van de trustor.

Er zijn twee soorten vertrouwensrelaties beschikbaar om overervingseigenschappen te beschermen: onherroepelijke en herroepbare vertrouwensrelaties. Onherroepelijke trusts zijn van kracht wanneer het testament is uitgevoerd, maar de trustee heeft niet de bevoegdheid om de activa te verwijderen zonder toestemming van de erflater. Herroepbare trusts zijn effectief wanneer de erflater is overleden, maar zijn / haar nalatenschap niet is overgedragen aan een trustmaker. Dit soort trusts wordt voornamelijk gebruikt om erfrecht te vermijden en vermogensbelasting te omzeilen. Herroepbare trusts zijn zeer flexibel en kunnen gemakkelijk worden gestructureerd voor elk vermogensplanningsdoel.

Trusts en landgoederen kunnen behoorlijk complex zijn en zelfs de meest ervaren vastgoedplanners zijn mogelijk niet in staat om hun klanten adequaat te adviseren over deze kwesties. Een ervaren financieel planner die goed bekend is met de belastingwetgeving van de staat en de strategieën voor belastingplanning, kan gedegen advies over belastingplanning geven. Certified Public Accountants (CPA) kunnen ook helpen bij het structureren van trusts en bij het verstrekken van richtlijnen voor belastingplanning. Veel bedrijven bieden CPA-services aan en sommige staan ​​zelfs CPA-verwijzingen toe. Veel bedrijfseigenaren geven er zelfs de voorkeur aan om voor dit doel de diensten van een CPA te behouden.

Haal meer informatie op https://www.suikerenbloem.nl/


In sommige staten is het gebruik van een trustfonds beperkt tot bepaalde soorten liefdadigheidsgiften en trustinkomsten. Er zijn ook enkele belastingvoordelen die verband houden met het gebruik van een trustfonds. Enkele van deze voordelen zijn dat een trust niet als een actief op de belastingaangifte van de persoon verschijnt, waardoor de persoon wordt ontlast van dubbele belasting.

In sommige staten is het mogelijk om erfrecht te vermijden door een rot vertrouwen te vestigen. Tootten trusts zijn precies dat, een trust die alleen zal uitbetalen als de trustmaker (de persoon die de trust heeft gecreëerd) sterft vóór de distributie. Dit type trust kan worden ingesteld voor bijna elk doel dat in aanmerking komt voor een geschenk. De trustmaker kan het geld gebruiken voor zijn eigen behoeften, waaronder het verstrekken van geld voor de universiteit, het kopen van een huis, het afbetalen van creditcardschulden, het beschermen van familieleden en andere individuen tegen blootstelling aan rechtszaken, enz. Op deze manier stelt een tootten trust een persoon in staat om hun bezittingen te beschermen en ervoor te zorgen dat hun laatste wensen worden opgevolgd.

Een ander voordeel van het generatie-overslaan-vertrouwen is dat het begunstigden in staat stelt voor hun eigen belangen te zorgen nadat ze zijn doorgegeven. Een begunstigde van een generatie-overslaan-trust hoeft niet te wachten tot het erfrechtproces begint en hoeft geen voogd aan te stellen tot de dood van de trustmaker. Als een begunstigde een voogd aanwijst, bestaat het vertrouwen zelf nog steeds en blijft het ononderbroken functioneren. Omdat het niet nodig is om een ​​voogd aan te stellen, kunnen de begunstigden profiteren van belangrijke diensten en strategieën voor vermogensplanning. Ze zijn in staat om hun eigen toekomst te plannen zonder zich zorgen te hoeven maken over het gecompliceerde proces van erfrecht.

Go Back

Comment

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.